Płyn do dezynfekcji rąk Ex–Bacteria Acrylmed | 5L

Indeks towarów 00000
123.00zł
Dostępny
1
Szczegóły produktu

Żel dezynfekcyjny do rąk Ex – Bacteria Acrylmed 5L
Preparat do rąk Ex-Bacteria przyjemny w użyciu, nawilżający preparat, który poza działaniem oczyszczającym jest skutecznym środkiem niszczącym mikroorganizmy.
Preparat do rąk Ex-Bacteria spełnia wymagania norm europejskich dotyczących określenia działania dezynfekcyjnego preparatu.
Zgodnie z PN-EN 1276 i PN-EN 1500 preparat do rąk Ex-Bacteria wykazuje działanie bakteriobójcze w stosunku do szczepów wzorcowych:
-Pseudomonas aeruginosa,
-Staphylococcus aureus,
-Escherichia coli,
-Enterococcus hirae w czasie kontaktu 30 sek. w temp. 20°C.
Oznacza to, że preparat do rąk Ex-Bacteria jest bardzo skuteczny również na inne skażenia mikrobiologiczne.
Alkohole są powszechnie stosowane jako składniki preparatów dezynfekcyjnych używanych w higienicznym i chirurgicznym myciu rąk.
Stosowane są również do odkażania skóry oraz do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego.
Odpowiednio dobrany skład Ex-Bacteria i zawarty w nim alkohol etylowy wskazuje na skuteczność między innym przeciw wirusowi:
-HIV, HSV, wzw B i innym wirusom lipofilnym.
Specyficzny mechanizm działania alkoholi polega na uszkodzeniu błony i szybkiej denaturacji białek, interferuje z metabolizmem komórki doprowadzając
do jej trwałego uszkodzenia.
Biorąc pod uwagę, że wirus ptasiej grypy A/H5N1 i świńskiej grypy A/H1N1 należą do wirusów z grupy lipofilnych – dosyć łatwo ulegających inaktywacji czynnikami
chemicznymi – preparat do rąk Ex-Bacteria można uznać za skuteczny środek zapobiegawczy przed ich rozprzestrzenianiem się.
Preparat Ex – Bacteria posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym nr 4369/11, w kat I, gr. 1.2. Sposób użycia
Ok. 3 ml żelu (połowa łyżeczki do herbaty) nanieś na ręce, rozsmarować i odczekać 30 sekund.
Czynność powtórzyć.
Nie wymaga spłukiwania, wystarczy odczekać aż odparują lotne składniki.
Okres od zastosowania do uzyskania skutku biobójczego to 60 sekund.3. Właściwości
postać pH: klarowny, lejący żel o przyjemnym zapachu 5,0 – 6,04. Oznakowanie preparatu
H225 – wysoce łatwopalna ciecz i pary
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Postępować zgodnie z przepisami krajowymi.
Jeżeli zawartość opakowania nie przekracza 125 ml, zwroty określające rodzaj zagrożenia (H) oraz zwroty określające środki ostrożności (P) można pominąć na
oznakowaniu opakowania na podstawie art. 29 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP).5. Pakowanie
Ex – Bacteria pakuje się w opakowania zawierające 500ml lub 5L produktu.6. Przechowywanie
Ex – Bacteria należy przechowywać w temp. poniżej 25 oC.
Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia.
Preparat przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta.
Opakowania winny być wyraźnie i jednoznacznie oznakowane.

Zapisz ten produkt na później

KONTAKT

Formularz kontaktowy
Biuro/Magazyn

Dziękujemy za wiadomość!

ul. Narodowa 27

32-080 Brzezie

Biuro obsługi klienta:

Tel: +48 509 462 666

Magazyn:

Tel: +48 664 034 746

E-mail: sprzedaz@domapol.com.pl

Dane firmy

DOMA-POL BARBARA I RAFAŁ ENGELMAN SPÓŁKA JAWNA

 

NIP: 9441777627

REGON: 351461947

KRS: 0000256919

Nr konta do wpłat:

(Boś Bank) 78 1540 1115 2001 6001 6984 0003

płyn do dezynfekcji
higiena rąk

chemia gospodarcza

surowce chemiczne

hurtownia chemiczna

Regulamin sklepu
Oferta do pobrania